NASDS DM + CMAS 3 YILDIZ DALIŞ KURSU
Her ay bir kez açılır tarih ve kayıt için bilgi alınız.

Derslik ortamında akademik dersler ve sualtı uygulamaları olmak üzere iki bölümden oluşur.

 

1) 18 yaşını doldurmuş olmak, 
2) Bir, iki ve üç yıldız dalış eğitimine katılanlar ile uzmanlık eğitimine katılan dalıcılar dalış sağlığı, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Donanımlı Dalış Sağlık Bildirim Formunu doldurur ve imzalarlar. 18 yaşından küçük olanların belgesi velisi tarafından da imzalanır. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler dalış merkezi tarafından ilgili dal uzmanı hekim veya Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanına yollanarak dalışına sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.  

3) İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak, 
4) İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek, 
5) En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak, 
6) Federasyonun ilkyardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgesine sahip olmak

 

TSSF / CMAS 3* DALICI EĞİTİMİ kitabı, DALIŞ KAYIT DEFTERİ, akademik sınıf dersleri, sınavlar, sığ su ve deniz eğitimleri, eğitimler  süresince tüm dalış ekipmanları, eğitim sonunda geçici ve gerçek bröve.

 

Dalış noktasına ulaşım, konaklama, yemekler ve fiyata dahil olduğu açıkça belirtilmemiş her türlü hizmet..